Mgr. Hana Staňková

překlady z angličtiny a do angličtiny

Jak to u mě chodí

Považuji za rozumné nejprve si text určený k přeložení přečíst a odhadnout jeho náročnost, a to i s ohledem na požadovaný termín vyhotovení, a až potom rozhodnout, zda zakázku mohu či nemohu přijmout.

Běžně přijímám zakázky elektronickou poštou a stejným způsobem odevzdávám i vyhotovený překlad. Není ovšem žádný problém přijmout materiál k překladu poštou nebo osobně a stejným způsobem překlad opět předat. U odbornějších textů velmi uvítám, když mi klient dodá i slovníček výrazů, které se v jeho firmě či oboru používají, či nabídne nějakou jinou součinnost – kvalitě překladu to může jen prospět.

U kratších textů nebo u stálých klientů nepožaduji žádné zálohy ani platby předem. V případě rozsáhlého projektu pro nového klienta požaduji periodické zálohové platby, jejichž výše i perioda závisejí na rozsahu práce. Faktury posílám běžnou či elektronickou poštou podle přání klienta.